[Oproep] Dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs

Oproep: Doe mee aan de vragenlijst over dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs!

Binnen haar promotieonderzoek doet Kristel Doreleijers (Tilburg University/Meertens Instituut) onderzoek naar dialecteducatie. Via een vragenlijst wil ze in kaart brengen hoe dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs momenteel wordt vormgegeven en welke attitudes en behoeften er zijn in het veld. Hoeveel animo is er om aandacht te besteden aan dialect en regionale taal in het onderwijs? Wat moeten we aanbieden? En hoe moeten we dat doen? Met de resultaten van deze vragenlijst kan het toekomstige aanbod aan dialecteducatie worden verbeterd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Erfgoed Brabant.

Ben je werkzaam als leerkracht (PO) of docent Nederlands (VO)? Ben je werkzaam als docent aan de Pabo of de hbo/wo lerarenopleiding Nederlands? Of studeer je aan een van deze opleidingen? Dan ben je van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen! Ook als je werkzaam bent als materiaalontwikkelaar op het gebied van dialecteducatie en/of als ondersteuner op dit terrein (bv. als erfgoed(educatie)specialist of intermediair cultuureducatie) wordt je deelname zeer op prijs gesteld! Het invullen van de vragenlijst duurt minimaal 5 en maximaal 25 minuten (afhankelijk van de gegeven antwoorden). Elke deelnemer maakt kans op een van de vijf VVV-cadeaubonnen ter waarde van 20 euro!

Kom je zelf niet in aanmerking om de vragenlijst in te vullen, maar ken je wel mensen in je omgeving die tot de doelgroep behoren? Voel je dan vrij om de link naar de vragenlijst met hen te delen!

Link naar de vragenlijst: https://tiu.nu/Dialecteducatie-in-het-Nederlandse-onderwijs Voor meer informatie over de achtergrond en het doel van dit onderzoek zie: https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/oproep-doe-mee-aan-de-vragenlijst-over-dialecteducatie-in-het-nederlandse-onderwijs/

Reacties zijn gesloten.