Elma Blom

Bio

Elma Blom (1972) heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 2003 ook promoveerde. Na enige tijd als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt te hebben op het gebied van vroege en late tweede taalverwerving, verwierf ze een Marie Curie beurs om onderzoek in Canada te gaan verrichten. Vanaf 2018 is ze als hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit Utrecht. Elma geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland en heeft een reeks van publicaties op haar naam staan. Haar onderzoek over meertalige kinderen richt zich op de parallelle ontwikkeling van talen, dialecten of registers, het onderscheiden van taalachterstand door meertaligheid en aangeboren taalontwikkelingsstoornis, de invloed van taalomgeving, cognitieve effecten van meertaligheid en diagnostiek bij meertalige kinderen.

Korte beschrijving

Heel veel kinderen in het Nederlandstalige taalgebied groeien meertalig op. Dit geldt voor kinderen die naast het Nederlands blootgesteld worden aan talen als Engels (via media of onderwijs) of bijvoorbeeld Turks (door migratie) maar ook voor kinderen die naast het Nederlands een streektaal leren omdat die taal in hun directe omgeving gesproken wordt. In deze lezing bespreek ik de ontwikkeling van meertalige kinderen die een streektaal zoals het Fries of (een variant van) het Limburgs leren. Hun taalontwikkeling zal aan de orde komen. Ik zal ingaan op een zorg die vaak leeft als het gaat om het Nederlands: Is het mogelijk om naast de streektaal ook het Nederlands goed te ontwikkelen? Daarnaast is het niet altijd eenvoudig om de streektaal te leren omdat deze onder druk staat van het Nederlands: Wat helpt kinderen bij het leren van de streektaal? Naast deze vragen over de taalontwikkeling zal ik uitgebreid ingaan op de ontwikkeling van meertalige kinderen buiten taal. Hierbij sluit ik aan bij recente inzichten over meertalige ontwikkeling die suggereren dat meertaligheid de hersenen traint. In het bijzonder lijkt meertaligheid samen te hangen met beter ontwikkelde aandachts- en werkgeheugenfuncties. Geldt dit voor alle meertalige kinderen, en hoe zit het met kinderen die een streektaal leren?

Klik hier om je in te schrijven voor de Streektaalconferentie.

Reacties zijn gesloten.